Sản phẩm

250,000

1 chân gà ủ muối hạt tê 250gr + 1 chân gà nem thính 250gr
TẶNG 1 chai sốt chấm tứ vị thượng hạng 330ml  trị giá 50k

225,000 250,000

1 chân gà ủ muối hạt tê 250gr + 1 chân gà nem thính 250gr

500,000

2 chân gà ủ muối hạt tê 250gr + 2 chân gà nem thính 250gr
TẶNG 2 chai sốt chấm tứ vị thượng hạng 330ml trị giá 100K

425,000 500,000

2 chân gà ủ muối hạt tê 250gr + 2 chân gà nem thính 250gr

55,000 70,000

1 chai 330ml + 1 chai 100ml

575,000 720,000

6 nem thính 250gr

410,000 480,000

4 nem thính 250gr

215,000 240,000

2 nem thính 250gr

625,000 780,000

6 ủ muối hạt tê 250gr

440,000 520,000

4 ủ muối hạt tê 250gr

235,000 260,000

2 ủ muối hạt tê 250gr

130,000 230,000

250gr