COMBO bén mồi

235,000 260,000

2 ủ muối hạt tê 250gr

440,000 520,000

4 ủ muối hạt tê 250gr

625,000 780,000

6 ủ muối hạt tê 250gr

215,000 240,000

2 nem thính 250gr

410,000 480,000

4 nem thính 250gr

575,000 720,000

6 nem thính 250gr